TÖRE BÅTKLUBB

STYRELSE 2017

        
Ordförande Lars Ekerljung 0921-14044, 070-396 77 99
Vice ordförande David Envall 070-661 45 19
Sekreterare Maria Palo 073-181 17 96
Kassör Peter Sikström 0920-614 17, 070-564 80 80
Ledamot Mika Maukku 0923-222 04, 073-827 97 94
Ledamot Camilla Nilsson 070-202 60 06
Suppleant Per Nordling 0921-550 14, 070-669 08 41
Suppleant Vakant  
Revisor Per-Arne Johansson 070-658 30 92
Revisor Helena Öhgren 070-350 25 54
Revisorsuppleant Urban Westerberg 072-234 50 82
Revisorsuppleant Jacob Strand 0920-191 12, 070-546 02 76
Valberedning Lars-Göran Bergström 0920-920 93, 070-586 58 41
Valberedning Patric Hellbom 0920-631 89, 070-341 16 99
Valberedning Roger Friberg 070-248 58 70
Ungdomsansvarig Tim Maukku 073-827 97 94
Ungdomsansvarig Rasmus Bergström 070-537 25 21
Adjungerad Björn Lagerqvist 070-537 05 05
   
Besiktning Urban Westerberg 072-234 50 82
Besiktning Lars Ekerljung 0921-140 44, 070-396 77 99