Meddelande till TBK

Här kan ni anmäla medlemskap i TBK. Fyll i alla fält utom "båtnr". Inbetalning av medlemsavgiften kan ni göra via internetbanken, girobetalning eller bankkontor till bankgiro 5330-5140.  Om ni i stället vill ha ett inbetalningskort tillsänt er så skriver ni det i rutan "övrig information". Vi returnerar era uppgifter så ni vet att de mottagits och då får ni även veta ert medlemsnummer och båtnr.

Följande avgifter gäller:
Enskild medlem 300kr/år. Familjemedlemskap 400kr/år.

Redan registrerade medlemmar har här möjlighet att meddela oss ändringar gällande ert medlemskap i TBK. Har ni bytt adress, telefonnummer, båt eller gjort andra ändringar som borde finnas med i matrikeln så skriv det här så kan vi hålla den uppdaterad.
Vi tar kontakt med er så att ni vet att meddelandet mottagits

Är det någonting du vill berätta, ge en kommentar eller ett förslag, eller kanske
bara fråga något kan du göra det också på denna sida.


Ärende:

För och efternamn:

Gatuadress:   
    
Postnr och ort : 

Enskild medlem
 Familj
Antal personer
över 18 år
under 18 år
Båtnr: (
lämnas tom vid nyanmälan)

Båtnamn:

Båtmärke:
 Telnr:

Mobilnr:


E-post:

Ev. VHF

Övrig information:


Obs, när du klickat på skicka så kan du få upp    en eller två dialogrutor. För att formuläret ska skickas måste du klicka på ok eller ja.
Om detta formulär inte fungerar (bl.a. Hotmail har problem), så prova ladda ner nedanstående fil 'Anmälan' (Obs! spara, fyll i och skicka som bifogad fil till adressen nedan.)
Anmälan0921.14044@telia.com 
Om detta ändå inte fungerar skicka ett mail till adressen ovan innehållande alla uppgifter i formuläret.